banner_2011_2

Byåsen Frivillighetssentral |SHELTER (ungdomsklubb) Kontakt info | Søk etter menighet | Kontakt oss| English |

Facebook

Velkommen
Velkommen til Byåsen kirke!
Vi håper nettstedet gir deg et lite innblikk i menighetens arbeid. Bare ta kontakt hvis dere lurer på noe!

Meny

Gavekonto
Støtt arbeidet i Byåsen!
Gaver kan sendes til kontonr. 8601.43.54354.
Takk for deres gave!

Hallset kirkeHallset bygging
17.12.2006

En av de mest sentrale i prosessen som førte fram mot at det ble bygget en kirke for Byåsen sokn på Hallset var daværende sokneprest Gerhard Solbu. I denne artikkelen som han skrev til menighetsbladet ved kirkens 10-årsjubileum forteller han om dette arbeidet:

Ved Hallset kirkes 10 års-jubileum

Hallset kirke ble vigslet av Nidaros biskop Tord Godal 1. desember 1974, 1. søndag i advent. Siden har menigheten feiret kirkens fødselsdag hver 1. søndag i advent. I år er kirken 10 år. Det er ingen høy alder for et kirkebygg. Den har ikke ligget der og tatt imot generasjon etter generasjon, som de gamle kirkene med lang ,historie.

Men det kan likevel være grunn til å minne om enkelte ting, minne om det i takknemlighet over at vi har kirken, som nå i 10 år har tatt imot alle slags mennesker.

Arbeidet med planleggingen tok til allerede i 1967. 27. juli dette året nedsatte formannskapet en plankomite for nye kirkebygg. Denne plankomiteen hadde 2 oppdrag: 1) Å vurdere hvilken type kirkebygg kommunen bør bygge. 2) Å utarbeide planer for et kirkebygg på Søndre Hallset, Byåsen. Typen kirkebygg ble den såkalte «arbeidskirke». Det ble tatt kontakt med arkitektfirmaet Arnstad og Heggenhougen. Arkitekt Ottar Heggenhougen ble den utførende arkitekt.

19. februar 1969 kom så første forslag til kirkebygg fra arkitektkontoret. Der heter det: «Vedlagt følger et skisseforslag som underlag for en forhåpentligvis fruktbar diskusjon. Vi vil gjerne presisere at dette er et skisseforslag og som sådant gjenstand for en meget kritisk vurdering med motforestillinger fra komiteens side.»

Dermed var et fint og spennende samarbeid innledet med arkitektfirmaet. Flere ganger var arkitekten sammen med menighetsrådet for å diskutere saken, og mange ganger var prestene hos arkitekten for å snakke om denne viktige oppgaven.

Ved et kirkebygg vil det måtte bli en avveining mellom det en kunne ønske seg, og det som er mulig å oppnå på den beste måten. Det er ikke ubegrensede midler å øse av. Og det går ikke an bare å kreve, men det må også vises en ansvarlig nøkternhet. Helt fra først av kom det inn at en ville ha barnehage i forbindelse med bygget. Også orgelspørsmålet ble tidlig tatt opp til behandling.

Året 1970 gikk med til å finne den best mulige løsning. 15. april 1971 skulle undertegnede som sokneprest i Byåsen uttale seg om de foreliggende planer. Uttalelsen slutter slik:

«Med Hallset kirke slik den er planlagt, vil en få en kirke som brukes alle dager på forskjellige måter, og slik må et kirkebygg være i vår tid.»

Menighetsråd og menighetsmøte gav sin fulle tilslutning til planen. I november 1971 blir planen godkjent av formannskap og kommunestyre. Og 8. desember s.å. sender kommunen ved skole-rådmannen søknad til Kirkedepartementet gjennom Stiftsdireksjonen om tillatelse til oppføring av Hallset kirke. Den Kongelige resolusjon som gir den nødvendige tillatel-

se, er datert 24. mars 1972. 17. februar 1972 oppnevner formannskapet byggekomite med sjefsingeniør Harald Einum som formann. Komiteen bestod av 7 medlemmer + kirkevergen som sekretær. To av medlemmene var valgt for direkte å representere menigheten. Komiteen holdt sitt første møte 16. mai 1972.

30. mars gikk komiteen gjennom alle anbud som var kommet inn i forbindelse med

bygget. Det ble også tilsatt byggeleder. Grunnstens-nedleggelsen fant sted søndag 2. september 1973 i strålende vær etter høymessen i Havstein kirke. Da ble man enig om innvielse 1. søndag i advent neste år. Det var biskop Godal som gav uttrykk for denne tanken, og arkitekten sa ja til den.

Det ble inngått kontrakt med Paul Ott, Gøttingen, om levering av orgel. Her gikk Kirkeforeningen inn med et større beløp. Orgelet ble ikke ferdig før i 1975. En fikk et lite orgel, et positiv, til bruk så lenge.

Her kan nevnes at det nye prestegjeld, Sverresborg, ble opprettet fra 1. september

1973. Slik fikk Byåsen og Sverresborg felles kirke fram til 1. desember 1974. Det ble en travel tid for å få alt i orden med bygg og inventar. Det foreligger en oversikt over byggekostnadene for Hallset kirke fra Bygge- og eiendomskontoret av

26. mars 1976. Utgiftene beløper seg til kr. 4.764.702, 10. Bevilget var kr. 4.900.000,-. Dette taler om god planlegging, samvittighetsfulle beregninger og godt samarbeid i byggeperioden.

Vigslingsdagen 1. desember 1974 kom med praktfullt vær, sol og litt nysnø som lyste opp. Vigslingen ble foretatt av biskop Godal assistert av fungerende domprost Torgeir Havgar og menighetens prester.

Dessuten var tidligere Strinda-prester med. Det var også med lege tekstlesere ved vigslingen. Byåsen sangkor deltok under ledelse av Anton Vist. Kjell Jønnum medvirket på trompet. Hal1set skolekorps spilte før gudstjenesten. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i Hallset kirke. Der foregikk også overleveringen av bygget.

Søndag 1. desember 1974 var en gledens og takkens dag for Byåsen menighet. Et arbeid som hadde strukket seg over år, var fullført. Så har kirken vært i bruk i 10 år. Og den er fortsatt stadig i bruk. I midten ligger kirkerommet. Det er slik utformet at det tar imot dem som kommer inn. Blikket fester seg ved det enkle korset på korveggen. Det taler om Kirkens Herre som døde og stod opp. Han er der før noen av oss. Han kaller på mennesker, og han møter dem. Rundt dette sentralrommet, gudstjeneste-rommet ligger andre rom og kontorer.

Vi er takknemlige for Hallset kirke. Den ligger i menigheten til bruk, nettopp til gudstjeneste med ord og sakrament, med samfunn, med kall til tjeneste.

Gerhard Solbu

I

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Kommentar:
Navn:
E-post:
Kommentar:

Skriv inn teksten til venstre i feltet til høyre for denne.
Dette er nødvendig for å unngå at automatiserte systemer skal kunne skrive kommentarer
Captcha image


Obligatorisk feltBestilling av dåp

Bestilling av dåp

Påmelding til konfirmasjon
 
Konfirmasjon 

Bestilling av vigsel
Bestilling av vigsel

banner_byasenkirke_no_small

Aktiviteter
Konfirmantinnskriving
02.06.2015

Menighetstur
02.06.2015

Friluftsgudstjeneste Lian
07.06.2015
11:00

Gudstjeneste
14.06.2015
11:00

Dåpssamling
18.06.2015
14:00

Gudstjeneste
21.06.2015
11:00

Familiegudstjeneste
01.07.2015
11:00

Tidl. aktiviteter

De siste

Søk

Innlogging

Byåsen menighet
besøksadresse: Selsbakklia 7
postadresse: Postboks 3340, Hallset
7427 Trondheim

Kommentarer til sidene sendes til:
post.byaasen@kirken.trondheim.no

Telefon 994 36 000